Құрметті Сот кабинетінің пайдаланушылары, ресурстың пысықталу үстінде екенін хабарлаймыз
Сайттың ескі нұсқасына өту

Күтіңіз. Сауал орындалуда...

ҚР Жоғарғы Сотының сайты

SMART-СОТ КӨМЕК

Сот актісінің заңдылығын тексеру

Бұл сервис жалпы қолжетімді ашық істер бойынша заңды күшіне енген сот актісінің түпнұсқалығын тексеруге арналған. Сервис сұрау салынған сәттен бастап 12 айдан ерте емес шығарылған сот актілерін қамтиды.