Құрметті пайдаланушылар! Сот жүйесінің сервистерінде жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіледі, осыған байланысты "Сот кабинеті", Жоғарғы Сотының ресми сайты, "Сот актілерінің банкі", "Сот істерін іздеу", "Сот істерін қарау кестелері" сервистері 2022 жылғы 20 қантар күні сағ. 22:00-ден 21 қантар сағ. 01:00-ге дейін қолжетімсіз болатындығын хабарлаймыз!
Уважаемые пользователи! В сервисах судебной системы планируются технические работы, в этой связи “Судебный кабинет”, официальный сайт Верховного суда, "Банк судебных актов", "Поиск судебных дел", "Графики рассмотрения судебных дел" 20 января с 22:00 часов до 01:00 часов 21 января 2022 года будут недоступны!

Банк судебных актов

Уважаемый пользователь! В поисковом сервисе доступны вступившие в законную силу судебные акты (решения, постановления, приговоры), вынесенные судами в 2009-2020 годах

Помощь в поиске
Простой поиск
Расширенный поиск
Сбросить параметры поиска