Құрметті пайдаланушылар! Сот жүйесінің сервистерінде жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіледі, осыған байланысты "Сот кабинеті", Жоғарғы Сотының ресми сайты, "Сот актілерінің банкі", "Сот істерін іздеу", "Сот істерін қарау кестелері" сервистері 2022 жылғы 20 қантар күні сағ. 22:00-ден 21 қантар сағ. 01:00-ге дейін қолжетімсіз болатындығын хабарлаймыз!
Уважаемые пользователи! В сервисах судебной системы планируются технические работы, в этой связи “Судебный кабинет”, официальный сайт Верховного суда, "Банк судебных актов", "Поиск судебных дел", "Графики рассмотрения судебных дел" 20 января с 22:00 часов до 01:00 часов 21 января 2022 года будут недоступны!
Регистрация
Для регистрации Вам потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Получить ЭЦП Регистрация
Банк судебных актов
Проверка легитимноcти судебного акта
Судебная повестка (смс)
287.000— повесток выдано
Графики рассмотрения судебных дел
Форум "Талдау"
Просмотр судебных документов к извещению
33822— просмотрено
-->

Судебный кабинет

Единое окно для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан